Dnes je:

Koronavírus - informácie

Informácia o výskyte ochorenia COVID-19 za 15. kalendárny týždeň 2020

V 15. kalendárnom týždni 2020 sa hlásilo 249 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 19 681 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 682 vzoriek pozitívnych. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo spolu 16 pacientov. Ochoreniu podľahli dve osoby vo vekovej skupine nad 60 rokov.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (viď nižšie graf). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (viď nižšie mapu).

Na základe záverov Ústredného krízového štábu bolo prerušené vyučovanie v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky  dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb.

Graf: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4

Mapa: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

map

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

_____________________________________________________________________________________________________